Vriend van de Dolfijn

Komt u ons helpen?

De Dolfijn is afhankelijk van vrijwilligers die met deze mensen (één op één) kunnen zwemmen. Het aantal vrijwilligers neemt af en de prijzen van de huur van het zwembad nemen toe. Daarom zijn wij op zoek naar alternatieve middelen om ervoor te kunnen zorgen dat wij onze doelstelling kunnen blijven verwezenlijken.

Dit is dan ook de reden van de oprichting van “vrienden van de Dolfijn”. Door vrienden van ons te worden, met een jaarlijkse donatie, blijven wij in staat onze doelstelling te realiseren. Het zou toch zonde zijn als mensen om deze reden niet meer kunnen leren zwemmen.

Voor een bijdrage van minimaal € 25,- per jaar (meer mag uiteraard ook) steun je zwemclub de Dolfijn. Wordt een vriend van ons! Meld je aan via mail penningmeester@zwemclubdedolfijn.nl. Uiteraard kun je je donatie ook direct overmaken op NL93 ABNA 0587 8430 39 op naam van Stichting de Dolfijn in Amstelveen.