Informatie

Diploma's

Zwemclub de Dolfijn werkt naast het ABC met de Vissendiploma's.
Tijdens de vissendiploma's (goudvis, maanvis, octopus) leert de deelnemer zich zelf te redden in het water. Ook wordt er tijdens de vissendiploma's gekeken naar de mogelijkheden om door te stromen naar het ABC. De vissendiploma's zullen dan gebruikt worden als tussenstappen, opweg naar het A.

Leerlingvolgsysteem

Om de deelnemers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden wordt er gebruik gemaakt van het leerlingvolsysteem. In het leerlingvolgsysteem is zowel te lezen als d.m.v. een picto te zien wat de deelnemer voor het diploma moet kunnen.
Wanneer de deelnemer een van de onderdelen beheerst mag hij/zij een sticker achter het onderdeel plakken. Op deze manier is zowel voor de vrijwilliger als voor de deelnemer zelf, duidelijk te zien wat hij/zij al kan en wat er nog geoefend moet worden.

Kleding zwemmen

Het kunnen zwemmen is, wanneer de deelnemer te water raakt, een levensreddende vaardigheid. De deelnemer zal dan niet zijn/haar zwemkleding aanhebben.
Om er voor te zorgen dat de deelnemer ook gewend raakt aan het zwemmen met kleding aan, wordt er elke eerste maandag van de maand gezwommen met kleding aan. Welke kleding gedragen wordt is afhankelijk van de zwemvaardigheid van de deelnemer.